Tuesday, April 28, 2015

NawaZ sharif nay apni tajarba kar team kay sath PIA ko aisi airline bana di jis ka muqabala dunia mein koi aur airline nahin kar sakti


No comments: